Rejs żeglarski dla studentów, dorosłych

800 6 400 

Trasa rejsów, planowane postoje i noclegi:
Wrota Mazur – Mikołajki – Ryn – Ruciane-Nida – Wierzba – Okartowo – Wrota Mazur
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych jak i życzeń samych Załogantów trasa rejsu może ulec zmianie.

Rozpoczęcie i zakończenie każdego rejsu: port Wrota Mazur Imionek 7, 12-200 Pisz
Rozpoczęcie rejsu – godz. 18.00. Zakończenie rejsu – godz. 10.00

Wybierz termin rejsu, koję i podaj potrzebne dane:

Skąd dowiedział się Pan/Pani o firmie Horn i jej ofercie? *

SKU: Brak danych

Opis

Warunki uczestnictwa oraz regulamin rejsów żeglarskich dla dorosłych organizowanych przez firmę HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy www.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika rejsu „Zgłoszenia na rejs”.
 3. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy ( termin, trasa, itp ) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia Klienta, wysłanego na adres mailowy hornmoc.liamgnull@adjalk..
 7. Jeżeli Uczestnik nie weźmie udziału w rejsie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 20% ceny przy rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem rejsu
  – 50% ceny przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem rejsu
  – 100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym jak 14 dni przed rozpoczęciem rejsu
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
 8. W przypadku gdy Uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w rejsie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w rejsie, to takiemu niedoszłemu Uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 9. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 10. Uczestnik rejsu zobowiązany jest stosować się do regulaminu rejsu oraz poleceń sternika i prowadzącego rejs komandora.
 11. Na jachtach obowiązuje zakaz palenia papierosów, nadużywania alkoholu, stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z rejsu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np. nadużywanie alkoholu, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec sternika itp.) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 12. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 13. Firma Horn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny pozostawione na jachcie w czasie trwania rejsu.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek