Zgłoszenie na obóz narciarski i snowboardowy 2025 – dzieci i młodzież

3 900 4 400 

Mallnitz – Karyntia – Austria, 7-16.02.2025

Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży z roczników 2012-2008 włącznie wynosi 4400 zł.
Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży z rocznika 2013 i młodszych wynosi 3900 zł.

Dorośli, od rocznika 2007: Zgłoszenie dla osób dorosłych

Podaj potrzebne dane:

Wybór grupy *

Skąd dowiedział się Pan/Pani o firmie Horn i jej ofercie? *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

SKU: Brak danych

Opis

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy horn-turystyka.pl/oboz-narciarski-i-snowboardowy/
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy moc.liamgnull@adjalk.nroh wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy moc.liamgnull@adjalk.nroh.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 30% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 50 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 80 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 15 dni do daty rozpoczęcia imprezy.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
 8. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 10. Wszystkich którzy chcieliby otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury w „zgłoszeniu na obóz”, koniecznie przed dokonaniem wpłaty.
 11. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.

Ubezpieczenie rezygnacji (opcjonalne)

Zachęcamy do zakupienia ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku u ubezpieczyciela.
W ramach tego ubezpieczenia można otrzymać zwrot kosztów:

 • rezygnacji z wyjazdu lub jego przerwania
 • wcześniejszego powrotu do domu
 • anulowania wyjazdu w razie:
 • nieszczęśliwego wypadku
 • nagłego zachorowania
 • włamania w miejscu zamieszkania
 • innych powodów wymienionych w OWU, które dotyczą klienta i bliskiej mu osoby.

Ubezpieczenie można zawrzeć maksymalnie do 3 dni roboczych od zakupu wyjazdu.
Ubezpieczenie zawiera się samodzielnie.
Okres ubezpieczenia obejmuje okres od dnia zakupu wyjazdu do dnia powrotu z wyjazdu.
Koszt takiego ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu.
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt:
Zbigniew Rzepa – agent PZU
Tel. +48 601241522
e-mail: lp.uzptneganull@apezrz

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek