Zgłoszenie na obóz żeglarski 2024

3 000 3 500 

Wybierz termin rejsu i podaj potrzebne dane:

Skąd dowiedział się Pan/Pani o firmie Horn i jej ofercie? *

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody, aby podczas postojów w porcie i na bindugach, moje dziecko mogło wyjść na spacer w towarzystwie rówieśników bez opieki instruktorów. *
Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę za obóz? *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

SKU: Brak danych

Opis

Warunki uczestnictwa w obozach żeglarskich i narciarskich organizowanych przez firmę HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy horn-turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika rejsu niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy moc.liamgnull@adjalk.nroh wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy moc.liamgnull@adjalk.nroh.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 30% ceny przy rezygnacji w terminie do 51 dni przed rozpoczęciem rejsu
  – 50% ceny przy rezygnacji pomiędzy 50 a 31 dniem przed rozpoczęciem rejsu
  – 70% ceny przy rezygnacji pomiedzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem rejsu
  – 90% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym jak 15 dni przed rozpoczęciem rejsu
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
  W przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres moc.liamgnull@adjalk.nroh istnieje możliwość odzyskania pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku gdy uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, to takiemu niedoszłemu uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 8. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 9. Na obozach organizowanych przez Firmę Horn obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu ( piwa również ), stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 11. Prosimy, aby uczestnicy nie zabierali telefonów komórkowych na rejs. Na jachtach, z powodu ograniczonej pojemności akumulatorów, nie ma możliwości ładowania telefonów komórkowych. Podczas trwania rejsu zawsze istnieje możliwość kontaktu z uczestnikami poprzez telefon Komandora rejsu – Piotra Klajdę 601 39 20 33. W przypadku, gdy nie mamy możliwości w danym momencie odbioru telefonu, prosimy o wysłanie SMS-a z prośbą o kontakt, a oddzwonimy. Uczestnicy rejsu również zawsze mają możliwość skorzystania z telefonu Komandora i kontaktu z rodzicami.
 12. Wszystkich którzy chcieliby otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury na „zgłoszeniu na obóz” koniecznie przed dokonaniem wpłaty.
 13. Ekwipunek osobisty uczestnika rejsu dostępny jest na stronie horn-turystyka.pl/ekwipunek-uczestnika-obozu/
 14. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek